Home Page / Find Your Therapist / Auvo Karhumaa

Auvo Karhumaa

Psychotherapist, Other, Integrative
Hämeenlinna, Hämeenlinna
English Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen integratiivinen ylemmän erityistason psykoterapeutti* ja kognitiivis-integratiivinen lyhytpsykoterapeutti Hämeenlinnasta. Olen ollut koko elämäni kiinnostunut tarinoista, niin pienistä kuin suuristakin. Terapeuttisessa yhteistyössäkin uskon tärkeäksi Sinun henkilökohtaisen tarinasi kuulemisen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Uskon jokaisen ihmisen arvokkaaseen kohteluun ja sisäsyntyiseen ihmisarvoon. Minulle on tärkeätä, että tavoitteet, joita asetamme puhuttelevat ja ovat tärkeitä Sinulle henkilökohtaisella tasolla. Uskon, että ihmisinä tarvitsemme sekä kasvamista tukevia rajoja ja hyväksyntää, että kasvua lisäävää haastetta ja eteenpäin suuntautumista. Yhteisesti tutkimalla ainutlaatuista elämäntarinaasi ja sille annettuja merkityksiä uskon, että on mahdollista kirjoittaa siihen myös Sinulle merkityksellisiä uusia lukuja.

About my therapy sessions

Terapeuttinen työskentelytapani perustuu yhteiseen mielen tapahtumien tutkimiseen sekä avoimeen ja aktiiviseen keskusteluun. Sovimme yhdessä Sinulle tärkeistä tavoitteista ja lähdemme etenemään niitä kohti hyvällä mutta sopivalla tahdilla. Minulle voit antaa aina avoimesti palautetta ja koenkin tärkeäksi, että olemme mahdollisimman paljon samalla aaltopituudella tavoitteistasi ja tilanteestasi.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

99.00

Regular session price

99.00

Pricing details