Auli Laiho

In education Other, Cognitive analytic
Espoo, Espoon keskus
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen erikoispuheterapeutti (neurologiset häiriöt ja puheen sujuvuuden häiriöt) ja voimavarakeskeinen työnohjaaja. Opiskelen kognitiivis-analyyttisen suuntauksen yksilöpsykoterapeutiksi (2017-2020). Työskentelytapani on asiakasta kunnioittava ja kuunteleva. Otan asiakkaita koulutuspotilaiksi.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
About me as a therapist

Työskentelytapani on asiakasta kunnioittava ja kuunteleva. Olen myötätuntoinen ja empaattinen ja annan asiakkaalle tilaa ja aikaa prosessoida ajatuksiaan. Osallistun kuitenkin aktiivisesti prosessiin ja tuon keskusteluun erilaisia näkökulmia, Näiden avulla voin auttaa asiakasta havainnoimaan ja tunnistamaan asiaan liittyviä erilaisia puolia ja mahdollisuuksia. Pidän tärkeänä, että asiakas itse kokee toimijuutensa lisääntyvän, ja että asiakas huomaa muutoksen olevan mahdollista ja että hän voi itse siihen vaikuttaa.

About my therapy sessions

Työskentely muotoutuu jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti tarpeita vastaavalla tavalla. Tapaamisia on tyypillisesti kerran viikossa. Prosessi alkaa muutamalla alkukartoituksen kerralla, jonka jälkeen työstetään yhteinen tapausjäsennys usein kirjeen muotoon. Keskivaiheen työskentelyssä pohditaan omia toimintatapoja ja kurkistetaan myös pinnan alle siihen, mitä tunteita ja ajatuksia eri elämäntilanteissa toistuvasti herää. Terapiassa mietitään yhdessä, millaiset aiemmat kokemukset voivat altistaa tietynlaiseen käyttäytymiseen. Samoin terapiassa vahvistetaan kykyä itsehavainnointiin ja vähitellen oman toiminnan muuttamiseen. Työskentelyn keinoina voidaan käyttää avoimen dialoginen lisäksi mm. karttatyöskentelyä, kirjoittamista, itsehavainnointia, terapiakortteja tai mielikuvaharjoitteita. Prosessin lopetusvaihe tehdään tietoisesti ja huomio kiinnitetään terapiassa tapahtuneisiin muutoksiin sekä jatkossa huomioitaviin asioihin. Terapian päätyttyä voimme tavata seurantakäynneillä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Phobia/fear Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt puheterapeuttina pitkään. Työssäni olen kohdannut paljon ihmisiä, jotka kokevat itsensä erilaiseksi tai muita heikommaksi sairautensa, vammansa tai kehityksellisen haasteensa vuoksi. Minulla on paljon kokemusta erityislasten vanhemmuuteen liittyvistä haasteita sekä siitä, kuinka sairaan lapsen kuntoutuksen keskellä vanhempi voi jäädä ilman tukea ja apua kriisin keskellä. Myös työssä uupuminen ja ahdistuneisuus ovat minulle tuttuja pulmia. Työnohjaajakoulutus on vahvistanut tapaani työskennellä avoimessa dialogissa asiakkaan kanssa. Olen mielelläni avuksesi myös muissa sinua huolettavissa asioissa.

Client group

Työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa.

First session price

40.00

Regular session price

40.00

Pricing details