Home Page / Find Your Therapist / Asta Heikkinen

Asta Heikkinen

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Integrative
Oulu, Keskusta
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen yksilö(kuvataideterapeutti)-, pari- ja perhepsykoterapeutti. Keskustelun ohella psykoterapiatyskentelyssä on mahdollista käyttää monenlaisia toiminnallisia menetelmiä esim. taideterapia-, kehollisia-, mielikuva- ja tietoisuusharjoituksia. Olen käynyt myös Skeematerapian -koulutusohjelman.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabilitation (families)

Additional Training

Art therapy Schema therapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen lämmin ja empaattinen rinnalla kulkija. Esitän kysymyksiä ja tarjoan uusia näkökulmia sekä annan asiantuntevaa tietoa. Näistä elementeistä rakentuu vastavuoroinen vuorovaikutussuhde joka tarjoaa pohjan käsitellä elämän haasteita ja työstää mielen vaikeuksia. Pidän tärkeänä asiakkaan kuulluksi tulemista ja arvostavaa kohtaamista. Tasavertaisessa yhteistyösuhteessa, asiakkaan omaa tahtia kuunnellen, on mahdollista tehdä tutkimusretkeä omaan elämään ja sisimpään. Tavoitteena on löytää ymmärrystä itseä ja elämässä esiintyviä pulmia kohtaan, etsiä uusia näkökulmia sekä oppia toimivampia ajattelu- ja käyttäytymismalleja.

About my therapy sessions

Terapiaprosessi on aina asiakkaan oman näköinen prosessi. Juttelun lisänä, ymmärrystä antamaan ja prosessia syventämään, voidaan käyttää erilaisia menetelmiä (esim. maalaamista, piirtämistä, valokuvia, musiikkia, keho- ja mielikuva- ja läsnäoloharjoituksia). Asiakas on itse oman elämänsä asiantuntija ja myös toiminnallisten menetelmien käyttö tapahtuu asiakasta sekä hänen toiveitaan että tuntemuksiaan kuunnellen ja kunnioittaen. Positiivisessa ja eteenpäin aktiivisesti menevässä ilmapiirissä edetään pikkuhiljaa kohti parempaa, hallittavampaa ja toimintakykyisempää tulevaisuutta.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Child welfare
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt 10 vuotta lastensuojelussa ohjaajana. Tätä kautta on saanut laajan kokemuspohjan toimia erilaisten yksilöitä ja perheitä kohtaavien vaikeuksien kanssa.

Client group

Työskentelen mielelläni nuorten (16 - 26v.) ja aikuisten kanssa. Autan asiakkaitani elämänkriisien, ahdistuksen ja erilaisten mielen haasteiden (syömishäiriöt, pakko-oireet, persoonallisuuden haasteet) sekä elämänhallintaan liittyvien vaikeuksien kanssa.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details