Home Page / Find Your Therapist / Anu Ojaksela

Anu Ojaksela

In education Bachelor of Social Services, Integrative
Helsinki, Kamppi
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Opiskelen Oulun yliopistossa integratiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi. Pohjakoulutukseltani olen sosionomi ja olen työskennellyt pitkään haastavissa elämäntilanteissa elävien niin aikuisten kuin nuorten parissa. Tarjoan terapeuttista keskustelutukea. Ei kela-pätevyyttä. Valmistuminen keväällä 2022.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
About me as a therapist

Terapeuttina olen empaattinen, aito ja joustava. Haluan tarjota mahdollisuuden pysähtyä turvallisesti tutkimaan omia tarpeita, ajatuksia ja tunteita. Luottamuksellisen vuorovaikutuksen kautta mahdollistuu asiakkaan näkyväksi tulo omana itsenään. Pyrin kuuntelemaan asiakkaan tarpeita herkällä korvalla ja tarpeen mukaan olen tilaa antava tai aktiivisesti yhteyttä rakentava. Haluan olla auttamassa ja tukemassa asiakasta löytämään ratkaisuja niihin ahdistaviin ja ongelmallisiin tilanteisiin, joihin hän toivoo muutosta nykyhetkessä, tai menneisyyden kokemusten läpikäynnissä.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Ensimmäisessä tapaamisessa käydään läpi tilannettasi ja mihin asioihin itse toivot tukea ja millaista muutosta toivot. Keskeistä yhteisessä työskentelyssä on pyrkiä lisäämään asiakkaan ymmärrystä itsestään tutkimalla ajatuksia, tunteita ja toimintaa. Terapian tavoitteista, asiakkaalle soveltuvista työtavoista, sekä hoidon kestosta neuvottelen asiakkaan kanssa yhdessä. Hyödynnän terapeuttiseen työhön liittyviä erilaisia menetelmiä integratiivisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Työskentelen pääasiassa keskustelemalla, mutta tarpeen mukaan voimme tehdä myös erilaisia harjoituksia tai tehtäviä. Pidän tärkeänä yhteistyösuhteesta keskustelua, eli pyydän ja kuuntelen palautetta omasta toiminnastani ja pyrin tuomaan yhteiseen tarkasteluun vuorovaikutuksessa ilmenevät haasteet. Työskentelen kulttuurisensitiivisesti eli pyrin tunnistamaan ja ottamaan huomioon myös erilaisten kulttuurien, uskonyhteisöjen tai eri vähemmistöryhmiin kuulumisen merkityksen yksilön elämässä.

Issues often worked with
Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Multiculturalism / immigrants
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt 16 vuotta sosiaalialalla erilaisissa tehtävissä niin aikuissosiaalityössä, kuin järjestöissä sekä yksityisellä sektorilla lastensuojelun jälkihuollon avopalveluissa. Monikulttuurisesta ja kotoutumista tukevasta työstä minulla on 10 vuoden työkokemus.

Client group

Työskentelen aikuisten ja 16-17 vuotiaiden nuorten kanssa.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details