Home Page / Find Your Therapist / Anttiolavi Salonen

Anttiolavi Salonen

In education Nurse, Cognitive
Tampere, Keskusta
Etäyhteydellä koko Suomi,
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Tarjoamani terapian viitekehys on kognitiivinen, voimavarakeskeinen ja dialoginen. Hyödynnän osana terapiatyöskentelyä myös ratkaisukeskeisiä sekä narratiivisia työskentelyn tapoja. Tervetuloa vastaanotolleni!
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
About me as a therapist

Terapeuttina olen rauhallinen, kuunteleva, tilaa antava, mutta myös motivoiva. Asiakkaan arvostus, asiakkaalle turvallisen tilan tarjoaminen ovat minulle tärkeitä kaikessa terapeuttisessa keskustelutyöskentelyssäni. Terapeuttina pyrin järjestämään asiakkaalleni sellaiset puitteet, jossa asiakkaan on mahdollista tutkia elämäntarinaansa, elämäntilannettaan, mahdollisesti ongelmallisia toimintamalleja, ajatuksia ja tunteita.

Terapeuttina ajattelen, että kaikki ympärillämme on jatkuvassa muutoksessa, mikä viimekädessä vaikuttaa myös kaikkeen siihen, mitä me olemme; me olemme ja elämme suhteessa jatkuvaan muutokseen ja toisinaan sen hyväksyminen saattaa olla hankalaa. Ajattelen kuitenkin niin, että koska tämän hyväksyminen on hankalaa, tarjoaa tämä myös mahdollisuuden miettiä sitä, miksi suhde jatkuvaan muutokseen on niin hankalaa.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Tapaamisella selvitämme yhdessä aluksi mikä on tapaamiselle tuotu ongelma sekä mihin tarpeeseen tapaamisten toivotaan vastaavan.

Tavoitteena tapaamisella on yhdessä tutkimisen kautta oppia ymmärtämään, miten ajattelu ja mahdolliset tulkinnat eri tilanteista, tapahtumista vaikuttavat tunteisiin ja käyttäytymiseen.

Työskentelyn kautta pyritään yhdessä löytämään työkaluja näiden ajatusmallien muuttamiseen.

Lisäksi terapia voi sisältää käytännön harjoituksia ja altistusharjoituksia.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Processing my past Challenging life situation Personal growth and development
Areas of Specialization
Eating disorders Obsessive-compulsive disorders Neuropsychiatric patients Child welfare
My professional background and knowledge

Ammatillinen osaamiseni painottuu nuorten -, nuorten aikuisten ja aikuisten kanssa työskentelyyn eri elämäntilanteiden kanssa, mutta vahvasti eri neuropsykiatristen (ADHD, ADD, AS) haasteiden kanssa tehtävän työn saralle. Myös erilaiset työssäjaksamista kuormittavat haasteet, sekä parisuhde - sekä elämäntilannekriisit ovat työkokemuksen kautta auttaneet erikoistumaan näiden asioiden kanssa työskentelyssä. Ensisijaisesti asiakkainani on kuitenkin ollut ahdistustyyppisiä pulmia läpikäyviä asiakkaita.

Client group

Työskentelen yli 16 - vuotiaiden asiakkaiden kanssa. Kiinnostuksen kohteinani ovat ahdistushäiriöt, neuropsykiatrisesti oirehtivien nuorten ja nuorten aikuisten pulmat sekä työssäjaksaminen ja elämäntilannekriisit.

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.