Home Page / Find Your Therapist / Antti Ervasti

Antti Ervasti

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Couple therapy
Helsinki, Viiskulma
English Finnish
Customer Groups
Families Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
I am a licensed and registered psychotherapist and a Specialist in Sexological Counselling (Nordic Association of Clinical Sexology) from Finland. I have also studied the basic and advanced studies in emotionally focused couples therapy (EFT) and I have studied actively various trauma related topics. I have an extensive professional work experience in the field of couples therapy, family therapy and sexual therapy. Each therapist is different and has his or her own personal way of working. Each client is also different. Everybody is welcome to see me either alone, with a partner or with a family member. During the first meeting we identify together the client’s/clients’ goals, biggest problems and the methods to resolve them. It is vital that each client is heard as an individual and as an equal partner in a relationship.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Sexual therapeutic knowledge

About me as a therapist

Terapeuttina minua on kuvattu rohkeaksi, ennakkoluulottomaksi, empaattiseksi, intuitiiviseksi ja konstailemattomaksi. Mielestäni on tärkeää olla myötäelävä mutta samalla myös jämäkkä. Kaikkia osapuolia on kuunneltava tasapuolisesti. Minä pyrin olemaan myös sen osapuolten välisen suhteen puolella ja etsimään siitä jotakin sellaista, mitä voin lähteä tukemaan.

About my therapy sessions

Terapia-istunnossa käsitellään juuri niitä asioita, mitkä asiakkaan tai asiakkaiden mielestä ovat tärkeitä. Terapeuttina annan terapian edistämiseksi aktiivisesti käyttöön myös omia ajatuksiani ja pohdintojani. Käytän aktiivisesti erilaisia mielikuva- ja rentoutumisharjoituksia. Näiden harjoitusten avulla asiakkaan omat kyvyt tietoiseen läsnäoloon, rauhoittumiseen sekä sisäisen turvallisuuden tunteen saavuttamiseen kehittyvät. Käytän työskentelyssäni myös terapeuttista sukupuuta. Sukupuun tarkoituksena on tiedostaa suvun, perheen ja parisuhteen voimavaroja sekä kantavia arvoja. Sen avulla voidaan ymmärtää omaa elämää, parisuhdetta, perhettä ja käyttäytymistä. Pari- ja perheterapiassa otetaan kaikki osapuolet huomioon tasavertaisesti. Tuen paria ja perhettä kehittämään heidän vuorovaikutustaan, jotta aidosti toisia kunnioittava vuorovaikutus toteutuisi – myös vaikeiden asioiden käsittelyssä.

Issues often worked with
Gender or Sexual-Identity Questions Personal growth and development Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani sosionomi (AMK), erityistason perhepsykoterapeutti, paripsykoterapeutti sekä erityistason seksuaaliterapeutti (NACS).
Pari- ja perhepsykoterapeutin sekä erikoistason seksuaaliterapeutin (NACS) pätevyyteen vaadittavien perusopintojen lisäksi olen suorittanut lukuisia täydennys­koulutus­kursseja, kuten tunnekeskeisen pariterapian perus- ja syventävät opinnot sekä trauma- ja kriisikoulutuksia. NACS on yhteispohjoismainen Nordic Association for Clinical Sexology ‑järjestö, joka valvoo, että erikoistason seksuaaliterapeutin ammattinimikkeeseen kuuluvat koulutus- ja työnohjausvaatimukset on täytetty. Kirjainlyhenteen tavoite ammattinimikkeen perässä on kertoa seksuaaliterapeutin ammatillisesta pätevyydestä. Olen tällä hetkellä päätyöni eli yksityisvastaanoton lisäksi 1-vuotisessa kriisi- ja traumakoulutuksessa (vakauttava hoito pari- ja perheterapiassa) sekä sensorimotorisen psykoterapian I-vaiheen koulutuksessa. Lisäksi opiskelen työnohjaajaksi Turun yliopistossa.

Client group

Minulla käy hyvin monenlaisia asiakkaita. On yksilöasiakkaita, suhteessa eläviä ja perheitä. Kaikki ovat tervetulleita ikään, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautuneisuuteen katsomatta. Yleensä asiakkaani ovat aktiivisia ja motivoituneita hakemaan yhdessä tietoa ja toimivia ratkaisuja.

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details

· Yksilöterapia 85 euroa / 45 min. (alv 0%)
· Pari- ja perheterapia 120 euroa / 75 min. (alv 0%)
· Vanhempainohjaus 85 euroa / 45 min. (alv 0%)