Home Page / Find Your Therapist / Annina Vartio

Annina Vartio

In education Psychologist, Crisis and trauma
Karjaa, Raasepori / etäyhteys,
English Swedish Finnish
Customer Groups
Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Jag erbjuder konsultationsbesök, kort- och långtidspsykoterapi (under utbildning) samt EMDR-behandling (nivå 1). Till min grundutbildning är jag psykolog och studerar till traumapsykoterapeut (Uleåborgs universitet, 2019-2023). MIn mottagning finns i Karis nära goda trafikförbindelser och jag har också möjlighet att erbjuda distansterapi. Jag tar i nuläget emot vuxna klienter.

I offer psychology services, short- and long term psychotherapy (in education) and EMDR-treatment (level 1). I'm a licensed psychologist and study to become a traumapsychoterapist (University of Oulu, 2019-2023). My office is located in Karjaa close to good connections and I also offer online sessions. At the moment I offer services to adult clients and I have the availability to work with interpreters.
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
Additional Training

Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen kuunteleva ja asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioiva. Työskentelyotteeni on integratiivinen ja joustava - pyrin terapeuttisessa kontaktissa yhdessä asiakkaan kanssa löytämään sopivimmat yhteiset työtavat. Terapiasuhteessa pidän tärkeänä luottamuksellisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Pyrin työskentelemään konkreettisella, uteliaalla ja hyväksyvällä otteella. Tavoitteenani on luoda yhteistyökontakti, jossa voimme turvallisin mielin tutkia sekä kipukohtia että tulevaisuuden toiveita.

About my therapy sessions

Alussa kartoitamme tuen tarvetta sekä toiveita terapeuttisen kontaktin suhteen. Lähtötilanteesta riippuen käymme läpi esim. ajankohtaisia kuormittavia tekijöitä, käytössä olevia hyvinvointia tukevia resursseja sekä muutostoiveita. Sovimme käytännön järjestelyistä sekä työskentelyn tavoitteista, toimintatavoista ja yhteisistä raameista. Tarpeen mukaan arvioimme tilannetta myös erilaisten arviointityövälineiden avulla. Terapiatyön tavoitteista riippuen voimme työskennellä joko yleisemmällä tasolla tai kohdennetummin tiettyjen valittujen teemojen parissa. Istunnoilla käymme lisäksi säännöllisesti läpi ajankohtaisia ajatuksia, tunteita sekä kehollisia havaintoja, joita terapiatyöskentely aktivoi sekä voimme tutkia keinoja, joilla vointia voi vakauttaa. Istuntojen aikana tai välissä voimme myös käydä läpi työstettävään teemaan liittyvää psykoedukaatiota. Tarpeen ja tilanteen mukaan voimme laatia kotitehtäviä/harjoituksia, jotka tukevat terapeuttista työskentelyä istuntojen välissä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Phobia/fear Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Pohjakoulutukseltani olen psykologi, opiskelen traumapsykoterapeutiksi ja työskentelen integratiivisellä otteella. Vastaanottotoiminnan ohella työskentelen tällä hetkellä osa-aikaisesti kidutettujen ja sotatraumatisoituneiden perheiden parissa. Aiempaa työkokemusta minulla on mm. perusterveydenhuollosta sekä lastenpsykiatrian puolelta. Koulutukseltani olen lisäksi eräopas ja työssäni pystyn toivottaessa soveltamaan myös luontoavusteisia menetelmiä. Työkokemusta minulla on mm kiusaamisen vastaisesta työstä sekä esimiestehtävistä ja olen kiinnostunut myös ryhmädynamiikkaan ja organisaatioiden hyvinvointiin liiityvistä teemoista. Vastaanottotyössä hyödynnän tilanteen mukaan koulutustaustaani, johon sisältyy mm. menetelmäopintoja kehopsykoterapeuttiseen työskentelyyn, EMDR:ään (taso 1), psykodraamaan, kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, psyykkiseen ensiapuun sekä neuropsykologisiin tutkimuksiin liittyen.

Client group

Tällä hetkellä otan vastaan yli 18 vuotiaita asiakkaita.

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details

85 € / 45 min
110 € / 60 min