Home Page / Find Your Therapist / Anniina Suni-Ratia

Anniina Suni-Ratia

In education Psychologist, Integrative
Helsinki, Merihaka
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Hei! Tervetuloa vastaanotolleni koulutusterapiaan. Olen psykologi ja opiskelen integratiivisen yksilöpsykoterapian koulutuksessa (2021-2024). Mikäli pohdit, voisiko koulutusterapia sopia sinulle, otathan yhteyttä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
About me as a therapist

Minulle psykoterapia on ennen kaikkea yhteistyötä, joka perustuu luottamukselliseen yhteistyösuhteeseen. Kiinnitänkin tästä syystä erityisesti huomiota meidän väliseemme terapiasuhteeseen. Pyrin empaattisella, rauhallisella sekä aktiivisen keskustelevalla työskentelytyylilläni luomaan tilan, jossa on turvallista työskennellä omien asioiden äärellä. Pyrin kuuntelemaan aktiivisesti ja tukemaan itseymmärryksesi lisääntymistä.

About my therapy sessions

Ensimmäisillä käynneillä pyrimme yhdessä keskustellen saamaan mahdollisimman kattavan kuvan tilanteestasi. Tämän jälkeen muotoilemme yhdessä työskentelyn tavoitteet sekä arvion käyntimäärästä. Koulutusterapiassa käyntimäärä on vähintään 12 käyntiä. Tapaamisilla tutkimme kokemuksiasi sekä pyrimme itseymmärryksen lisääntymiseen. Työskentelyni perustuu integratiiviseen työotteeseen ja yhdistänkin työtavoissani eri viitekehyksien teorioita ja menetelmiä tarpeen mukaan. Pääasiallisena työskentelytapana käytämme keskustelua, mutta tarvittaessa voimme hyödyntää myös tarpeittesi ja toiveittesi mukaan muita menetelmiä. Otan käynneillä myös puheeksi meidän välillämme tapahtuvia asioita sekä ilmiöitä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani psykologi ja sosiaalityöntekijä (VTM). Olen työskennellyt aiemmin psykologina erityisesti nuorten ja lasten parissa psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja oppilashuollossa sekä sosiaalityöntekijänä sosiaalihuollossa eri tehtävissä eri ikäisten asiakkaiden kanssa. Parhaillaan olen integratiivisessa aikuisten yksilöpsykoterapian koulutuksessa.

Client group

Työskentelen tällä hetkellä ainoastaan yli 18 -vuotiaiden kanssa.

Additional information

Tarjoan koulutusterapiaa osana psykoterapeuttikoulutusta. Koulutusterapian kesto voi olla pitkä tai lyhyt, kuitenkin vähintään 12 käyntiä. Koulutusterapiasta ei ole mahdollista saada Kelan kuntoutuspsykoterapian korvausta. Koulutusterapia voi sopia esimerkiksi silloin, jos oikeutta Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan ei ole tai mikäli on toive lyhyemmästä hoitojaksosta.

Voit ottaa minuun yhteyttä suoraan sähköpostitse (anniina.suniratia@gmail.com).

First session price

70.00

Regular session price

70.00

Pricing details