Home Page / Find Your Therapist / Anna-Liisa Vitie

Anna-Liisa Vitie

Psychological therapy Psychologist, Solution-oriented
Hämeenlinna, Keskusta
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Vankka työkokemus coachingin, työnohjauksen ja työelämän konsultoinnin parista. Työotteessani korostuvat yhteistyö, tavoitteellisuus ja itsetuntemuksen lisääminen. Yksilötyössä tuen selviytymistä elämänkriiseistä, muutoksista ja menetyksistä. Uutena osaamisalueena perehdyn uusperheiden tukemiseen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
About me as a therapist

Olen taustaltani työ-ja organisaatiopsykologi sekä liikkeenjohdon konsultti. Työelämässä olen työskennellyt työyhteisöjen tukena muutoksissa ja valmentanut esimiehiä ongelmatilanteissa. Henkisen työsuojelun haasteet ja päihdeongelmat työelämässä ovat tuttuja, samoin työpaikkakiusaaminen ym. Psykologina työotteeni on ratkaisukeskeinen ja tulevaisuuteen suuntautuva. Arvostan asiakkaan omien voimavarojen ja oivallusten esille saamista. Työskentelyni on usein lyhytkestoista, joten turvallinen ilmapiiri ja avoimuus luottamuksen hengessä ovat olennaisia heti alusta.

Ammattilaisena olen helposti lähestyttävä ja turvallinen aikuinen, joka pystyy kohtaamaan vaikeita asioita. Kuljen asiakkaan kanssa palan vaikeaa matkaa ja puran yhdessä painolastia, joka estää hengittämästä vapaasti.

Huom! Kaikki yhteydenotot Minduun kautta ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Asiakaskohtaamisessa annan asiakkaan avautua tämän hetkisestä ongelmastaan mahdollisimman avoimesti. Rohkaisen vaikeidenkin yksityiskohtien kertomiseen ja teen tarkentavia kysymyksiä. Näin pääsemme "maalaamaan uutta ikkunaa seinään, josta ei ole aiemmin nähnyt läpi" eli rakentamaan polkua kohti tilanteen ratkaisua. Usein asiakas haluaa kuvata tunteitaan ja pahaa oloaan, jota tilanne on hänessä aiheuttanut.. Kuuntelen ja tuen, mutta emme jää niihin vellomaan vaan tavoite on katsoa eteenpäin.

Tulevissa kohtaamisissa käymme ehkä läpi jotakin asiakkaan ongelma-aluetta yhden istunnon verran ja etenemme seuraavaan, kun tuntuu, että hän on siihen valmis. Otamme ongelmat ikään kuin käteen tarkasteltavaksi yksi kerrallaan, kääntelemme ja vääntelemme, kunnes tuntuu, että nyt asiasta on puhuttu tarpeeksi.

Tarkoitus on antaa asiakkaalle työkaluja myöhempääkin elämää varten ja rohkaista tarttumaan ongelmiin rohkeasti ja ajoissa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Taustaltani olen psykologi Turun yliopistosta. Tein harjoitteluni työpsykologiasta, graduni neuropsykologiasta ja suuntauduin organisaatiopsykologiaan. Olen toiminut psykologian lehtorina terveydenhuolto-oppilaitoksessa, rekrytointipsykologina, työterveyspsykologina 8 vuotta, liikkeenjohdon konsulttina sekä henkilöstöpäällikkönä. Olen käynyt työnohjaajakoulutuksen (Helsingin psykoterapiainstituutti) ja paraikaa olen Suomen uusperheiden liiton Uusperheneuvojakoulutuksessa, joka kestää kevääseen 2021. Erityisosaamisalueeni on esimiestyön coaching, jota tein n. 20 vuotta finanssialalla.

Olen myös aikanaan käynyt SPR:n Debriefing-koulutuksen onnettomuuksien jälkihoitoon ja tätä työtä olen tehnyt mm. VR:n veturinkuljettajien sekä työpaikan väkivaltatilanteiden parissa.

Client group

Työskentelen aikuisasiakkaiden kanssa. Kiinnostuksiani ovat etenkin elämänkriisit, työuupumus, uusperheiden haasteet sekä erot ja parisuhteiden ongelmat.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details