Home Page / Find Your Therapist / Aino Pekkarinen

Aino Pekkarinen

Psychological therapy Psychologist, Integrative
Espoo, Pohjois-Tapiola
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Couples
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
If you're looking for counseling to help you with a challenges your life or problems related to your relationship, I am happy to help. I have experience with working with depression and anxiety symptoms, as well as helping clients manage crisis situations in their lives. I also specialize in working with couples and difficulties in close relationships. I offer psychologist appointments for adults over the age 18 and couples.

I do not offer Kela-therapy!

Appointments take place in Lyhytterapiatalo Shortum, Espoo.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Couple therapy
About me as a therapist

Psykologina tärkeimmiksi asioiksi suhteessa asiakkaaseen koen luottamuksellisuuden sekä tasavertaisuuden. Työskentelyotteessani yhdistyvät tilan antaminen asiakkaan tunteille ja kokemuksille sekä itsehavainnointia tukeva aktiivisen jäsentävä ote työskentelyyn. Työskentelyssäni yhdistän sekä kipeiden kokemusten ymmärtämistä ja hyväksymistä sekä uskoa asiakkaan vahvuuksiin ja mahdollisuuteen elää arvojensa mukaisesti ja kehittää toimivampia toimintatapoja. Keskeisimpänä suunnannäyttäjänä ovat asiakkaan omat toiveet työskentelylle ja sen fokukselle. Vahvuuksinani ovat kunnioittava ja ennakkoluuloton asenne asiakkaiden kanssa, asiakkaan toiveiden kuuntelu työskentelyssä sekä asiakkaan auttaminen tunteidensäätelyssä.

About my therapy sessions

Tapaamisillamme jäsennämme yhdessä tilannettasi ja määrittelemme tavoitteita työskentelylle, joihin palaamme työskentelyn aikana. Kartoitamme haastavien tunteiden ja toimintamalllien taustalla vaikuttavia uskomuksia ja ajatuksia ja etsimme yhdessä uusia sinua palvelevia suhtautumisen tapoja itseen ja muihin. Voimme halutessasi käyttää myös erilaisia kotitehtäviä, jotka auttavat sinua havainnoimaan tilannettasi arjessasi sekä toteuttamaan haluamiasi muutoksia elämässäsi. Voimme toteuttaa tapaamiset myös etänä tietosuojatulla videopuheluyhteydellä.

Tervetuloa tutustumaan! Voimme tavata Lyhytterapiatalo Shortum:in tiloissa Espoossa.

Varaa aika tästä: https://www.nettiajat.fi/2234/nettiajanvaraus/index/40/corporate_id:1

Huom! En tee Kelan tukemaa terapiaa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Psykologina minulla on erityisesti kokemusta pariterapiatyöskentelystä parisuhteen kriisien ja pitkäkestoisten pulmien kanssa. Yksilöasiakkaiden kanssa minulla on kokemusta erityisesti tunne-elämän pulmista kuten ahdistus- mielialaoireilusta. Työskentelen kaikenikäisten asiakkaiden kanssa, sekä suomeksi että englanniksi. Olen myös tehnyt lyhyitä mielen hyvinvoinnin ja työkyvyn valmennuksia.

LISÄKOULUTUS:
Tunnekeskeisen pariterapian perusopinnot
International Coaching Certification, World Coaching Organization
Lyhytterapeuttisen työskentelyn perustaidot

Client group

Voit tulla vastaanotolleni yksin tai pariskuntana. Otan vastaan aikuisasiakkaita yli 18 vuodesta eteenpäin, jotka haluavat pohtia elämäänsä, ihmissuhteitaan tai jotakin muuta keskeiseltä tuntuvaa aihetta, oiretta tai ongelmaa. Työskentelymme voi liittyä johonkin kriisiin tai hankalaan tilanteeseen elämässäsi tai kokemiisi tunne-elämän haasteisiin. Vaihtoehtoisesti voimme keskittyä johonkin elämäsi osa-alueeseen, missä haluat kehittyä tai johonkin tavoitteeseen, jonka haluat saavuttaa.

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Hinta 45 min yksilöasiakkaalle.
Hinta ja kesto paritapaamisille sovitaan erikseen.