Home Page / Find Your Therapist / Aino Pekkarinen

Aino Pekkarinen

Psychological therapy Psychologist, Couple therapy
Espoo, Pohjois-Tapiola
English Finnish
Customer Groups
Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
If you're looking for counseling to help you with a challenges your life or problems related to your relationship, I am happy to help. I offer psychologist appointments for adults over the age 18 and couples.

I do not offer Kela-therapy!

Appointments take place in Lyhytterapiatalo Shortum, Espoo.

You can book an appointment here:
https://www.nettiajat.fi/2234/nettiajanvaraus/index/40/corporate_id:1
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
About me as a therapist

Psykologina tärkeimmiksi asioiksi suhteessa asiakkaaseen koen luottamuksellisuuden sekä tasavertaisuuden. Työskentelyotteessani yhdistyvät tilan antaminen asiakkaan tunteille ja kokemuksille sekä itsehavainnointia tukeva aktiivisen jäsentävä ote työskentelyyn. Työskentelyssäni yhdistän sekä kipeiden kokemusten ymmärtämistä ja hyväksymistä sekä uskoa asiakkaan vahvuuksiin ja mahdollisuuteen elää arvojensa mukaisesti ja kehittää toimivampia toimintatapoja. Keskeisimpänä suunnannäyttäjänä ovat asiakkaan omat toiveet työskentelylle ja sen fokukselle. Vahvuuksinani ovat kunnioittava ja ennakkoluuloton asenne asiakkaiden kanssa, asiakkaan toiveiden kuuntelu työskentelyssä sekä asiakkaan kanssa oleminen vaikeiden tunteiden äärellä.

About my therapy sessions

Tapaamisillamme jäsennämme yhdessä tilannettasi ja määrittelemme tavoitteita työskentelylle, joihin palaamme työskentelyn aikana. Voimme käyttää myös erilaisia kotitehtäviä, jotka auttavat sinua havainnoimaan tilannettasi arjessasi sekä toteuttamaan haluamiasi muutoksia elämässäsi. Voimme toteuttaa tapaamiset myös etänä tietosuojatulla videopuheluyhteydellä.

Tervetuloa tutustumaan! Voimme tavata Lyhytterapiatalo Shortum:in tiloissa Espoossa.

Varaa aika tästä: https://www.nettiajat.fi/2234/nettiajanvaraus/index/40/corporate_id:1

Huom! En tee Kelan tukemaa terapiaa.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Psykologina minulla on erityisesti kokemusta pariterapiatyöskentelystä parisuhteen kriisien ja pitkäkestoisten pulmien kanssa. Yksilöasiakkaiden kanssa minulla on kokemusta erityisesti tunne-elämän pulmista kuten ahdistus- mielialaoireilusta. Työskentelen kaikenikäisten asiakkaiden kanssa, sekä suomeksi että englanniksi. Olen myös tehnyt lyhyitä mielen hyvinvoinnin ja työkyvyn valmennuksia.

LISÄKOULUTUS:
Tunnekeskeisen pariterapian perusopinnot
International Coaching Certification, World Coaching Organization
Lyhytterapeuttisen työskentelyn perustaidot

Client group

Voit tulla vastaanotolleni yksin tai pariskuntana. Otan vastaan aikuisasiakkaita yli 18 vuodesta eteenpäin, jotka haluavat pohtia elämäänsä, ihmissuhteitaan tai jotakin muuta keskeiseltä tuntuvaa aihetta, oiretta tai ongelmaa. Työskentelymme voi liittyä johonkin kriisiin tai hankalaan tilanteeseen elämässäsi tai kokemiisi tunne-elämän haasteisiin. Vaihtoehtoisesti voimme keskittyä johonkin elämäsi osa-alueeseen, missä haluat kehittyä tai johonkin tavoitteeseen, jonka haluat saavuttaa.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Hinta 45 min yksilöasiakkaalle.
Hinta ja kesto paritapaamisille sovitaan erikseen.