Home Page / Find Your Therapist

Find Your Therapist

132 therapists found
Psychotherapist, Recource-oriented family therapy, Social worker
Helsinki, Ala-Malmi
Next free time: 30.9. 19:00
Show more

You are wellcome to psychotherapy and counselling also in English. My attitude towards multicultural phenomena is open and unprejudiced. I serve individuals, couples and various types of families. The starting point in our discussions is always your choice: I'm interested in themes important for you and issues, which are meaningfull for you. We decide together the length of the therapeutic co-operation: you can choose either short term or longer therapy. The theoretical background of my therapeutic work is resource oriented family therapy, which combines open dialogue with narrative and reflective practices. In our co-operation it is possible to apply creative ...

Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Cognitive analytic, Master of Political Sciences
Porvoo, 06100
Show more

Att bemöta människor är viktigt för mig och som psykoterapeut vill jag gärna, tillsammans med dig, utforska förhållandet till dig själv, dina närmaste och din omgivning. Psykoterapi är ett redskap för ökad självinsikt och förståelse. Genom att den egna förståelsen för hur vissa handlingsmönster har uppstått ökar, är det möjligt att frigöra sig från dem och hitta nya alternativa förhållningssätt som i nuläget gynnar en bättre. Gemensamt för människor som söker hjälp är vanligtvis behovet av förändring. Utgångsläget för terapin är alltid klientens egna behov och önskningar. Terapeuten och klienten börjar med att försöka hitta en gemensam förståelse för vilka ...

Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
In education, Integrative, Nurse
Loimaa, Turku,
Show more

Opiskelen integratiiviseksi yksilöpsykoterapeutiksi Oulun lääketieteellisen tiedekunnan alla. Työotteeni integratiivisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että hyödynnän useiden eri psykoterapiasuuntauksien antamaa tietoa ja menetelmiä. Pidän vastaanottoa Loimaalla ja Turun Kompissa.

Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Family therapy, Bachelor of Social Services
Uusikaupunki, Uusikaupunki
Turku, Turku
Show more

Olen erityistason perheterapeutti, luovan terapian ja monikulttuurisen perhetyön asiantuntija. Kelan korvaus perheterapiaan. Autan mielelläni ihmisiä heidän tavoitteisiinsa ja unelmiinsa yhdessä keskustellen. Arvostan ihmistä omana itsenään, oman elämänsä ja perheensä asiantuntijana.

Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Integrative, Social studies
Helsinki, Veräjänmäki
Show more

Haluan olla mukanasi auttamassa, tukemassa ja löytämässä ratkaisuja niihin ahdistaviin ja ongelmallisiin tilanteisiin, joihin haluat muutosta nykyhetkessä, tai meneisyyden kokemusten läpikäynnissä. Tarjoan vapaita aikoja myös iltaisin.

Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Couple therapy, Bachelor of Social Services
Helsinki, Punavuori
Next free time: 7.10. 16:00
Show more

I'm experienced family and couple psychotherapist. I’m also specialising in cognitive psychotherapy for adults. I do in my private practice individual psychotherapy, couple psychotherapy and family psychotherapy, also in English.
I offer in a safe therapeutic environment tools for you to explore, work and cope with your thoughts, emotions, experiences, history and relationships. You are welcome alone, together with your partner or family members!

Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychological therapy, Cognitive, Psychologist
Turku, Keskusta
Show more

Tarjoan psykologin keskusteluhoitoa ja psykologisia tutkimuskäyntejä sekä nuorille, että aikuisille. Vuodesta 2012 lähtien olen työskennellyt nuorisopsykiatrialla ja työkokemusta minulla on myös lastenpsykiatrialta, lastenneurologialta, koulupsykologina ja lastensuojelusta. Ole rohkeasti yhteydessä!

Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Recource-oriented family therapy, Social worker
Kuusamo,
Oulu,
Show more

Perheterapeuttina teen mielelläni työtä koko perheen kanssa. Pohdimme yhdessä suhteita ja vuorovaikutusta ja mietimme, miten haluamaanne muutosta saadaan aikaan. Pariterapiassa pohdimme parisuhteen haasteita tai parisuhteen päättyessä vanhemmuutta ja suhdetta lapsiin. Teen myös vanhempainohjausta.

Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Family therapy, Psychiatric staff nurse
Mikkeli, Ristiina
Show more

Olen perhe- ja paripsykoterapeutti, työnohjaaja ja mindfulness ohjaaja Mikkelistä. Työskentelen perheiden, parien ja yksilöiden kanssa ja teen työnohjausta yksilöiden ja ryhmien kanssa. Pidän ihmistä ainutlaatuisena ja arvokkaana, haluan kuunnella ja tehdä yhteistyössä ihmisten kanssa.

Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Solution-oriented, Social worker
Tampere, Keskusta
Show more

OTAN TÄLLÄ HETKELLÄ VAIN PELIONGELMAN KANSSA ELÄVIÄ ASIAKKAITA. Olen erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Minulla on Kela-pätevyys aikuisten ja nuorten kuntoutuspsykoterapiaan sekä vanhempainohjaukseen. Ota rohkeasti yhteyttä - rakennetaan yhdessä Sinulle polku haasteista ratkaisuihin!

Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Couple therapy, Psychiatric staff nurse
Raasepori, Tammisaari
Show more

Jag har 30 års erfarenhet av psykiatriskt arbete både inom vucen- och barnpsykiatri. Jag har ständigt utbildat mej för att fördjupa kunnandet. Kolla (Ammatillinen osaaminen ja taustani).
Jag är också mentaltränare och sertifierad coach ( enligt ICF). Jag har gått utbildning i schematerapi. Emdr del 1.
Jag utgår från att alla är unika individer med otaliga resurser. I terapin funderar vi tillsammans över dina mål och går vidare i din takt och enligt din ork och styrka mot dina uppsatta mål. Jag bidrar med olika metoder och ger dej redskap att komma vidare. Jag använder mej gärna av KBT, ...

Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Family therapy, Nurse
Rovaniemi, Marrasjärvi
Show more

Perhe- ja yksilöpsykoterapiaa, kokemuksellista oppimista ja keskusteluapua luontoympäristössä. Työskentelymme sopii monenlaisille pareille, perheille ja yksilöille. Perheterapiasta voi hakea KELA korvausta. Halutessasi voimme liittää työskentelyyn luonto- ja eläinavusteisia elementtejä.

Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
In education, Cognitive, Nurse
Espoo, Tapiola
Next free time: 26.9. 16:30
Show more

Olen työskentelyssä aktiivisesti läsnäoleva terapeutti. Tarjoan kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen työskentelyyn perustuvaa terapeuttista keskusteluapua lapsille, nuorille sekä aikuisille. Tervetuloa tutustumiskäynnille!

Customer Groups
Children under 13y Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Couple therapy, Master of Arts
Tampere, Hatanpää
Show more

Paripsykoterapia ja perheterapia ovat näyttöön perustuvia välineitä löytää apua haastaviin elämäntilanteisiin. Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja Kelan palvelutuottaja. Tarjoan paripsykoterapiaa ja perheterapiaa omassa vastaanottotilassa Tampereella keskustan tuntumassa.

Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Couple therapy, Nurse
Helsinki, Keskusta
Show more

Jag är sjukskötare och psykoterapeut: par-, och familjeterapeut. Har du/ni utmaningar i ert parförhållande eller i familjen, och känner ni att ni skulle behöva tala med ett utomstående yrkesmänniska, ta gärna kontakt med mig, så funderar vi tillsammans olika alternativ och jobbar på att kommunikationen blir bättre hemma. Eller kämpar ngn i familjen med ett ätstörning, jag kan försöka hjälpa er.

Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Family therapy, Master of Arts (Education)
Helsinki, Helsinki/Eira
Show more

Is there anything that worries you within the familly? Familytherapy is well suited for problems in the relationship, behaviour problems in children and adolescents, sudden crisis (divorce, accidents, exhaustion, depression, unemployment). I am a family psychotherapist (KELA/Valvira) and I accept individual clients as well as couples and familytherapy-clients. You are welcome to share your worries with me, before they become problems.

Är det något som oroar Dej inom familjen? Familjeterapi passar bra vid: relationsproblem inom familjen, bekymmer beträffande parförhållandet, beteendemässiga- känsloproblem beträffande barn- ungdomar, plötsliga kriser (skilsmässa, olycka, utmattning, depression, arbetslöshet). Jag tar emot enskilda individer, par och familjeterapiklienter. ...

Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Solution-oriented, Physiotherapist
Espoo. Terveystalo Iso Omena, Matinkylä
Show more

Olen nuorten ja aikuisten ratkaisukeskeinen yksilöpsykoterapeutti. Minulla on 30 vuoden kokemus terveydenhuoltoalalta. Erityisesti kipupotilaat, liikkumista pelkäävät, ahdistuneet ja uupuneet asiakkaat ovat erityisallaani, mutta mikään elämäntilanteen kriisi ei ole minulle vierasta.

Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Psychotherapist, Solution-oriented, Doctor of Philosophy (Ph.D)
Espoo, Niittykumpu
Show more

Olen suuntautunut masennus- ja ahdistuneisuushäiriöihin, PTSD:hen, kriisien ja elämäntraumojen käsittelyyn, työuupumukseen hoitoon. Minulla on myös kokemusta komorbiteettien (monihäiriöisyyksien) hoidosta. Olen erikoistumassa neuropsykiatriseen terapiaan.

Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
In education, Cognitive analytic, Other
Espoo, Espoon keskus
Show more

Olen erikoispuheterapeutti (neurologiset häiriöt ja puheen sujuvuuden häiriöt) ja voimavarakeskeinen työnohjaaja. Opiskelen kognitiivis-analyyttisen suuntauksen yksilöpsykoterapeutiksi (2017-2020). Työskentelytapani on asiakasta kunnioittava ja kuunteleva. Otan asiakkaita koulutuspotilaiksi.

Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term